E-İMZA

e-imza
işlemleri elektronik imza ile online olarak 
internet üzerinden gerçekleştirilmesine 
yönelik uygulama tamamlanmıştır.

Bu proje ile; bu belgeleri alacak tüm tüzel 
kişiler "Elektronik Sertfika Hizmet 
Sağlayacısı"ndan herhangi birinden 
sağlayacakları "Nitelikli Elektronik Sertifika" 
ile işlemlerinin tamamen kağıtsız ortamda 
Bakanlığın web sayfası üzerinden online 
yapabileceklerdir.