CE Belgesi

 İşareti, malların serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemidir. CE İşareti, Fransızca'da "Europenne Conformite" olarak ifade edilmekte olup, Avrupa'ya Uygunluk anlamına gelmektedir. 
Bir ürünün " İşareti" ni taşıması;

 • Güvenlik
 • Sağlık
 • Çevre
 • Tüketicinin korunması

ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır.  İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir. 
Firmamız İşareti konusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Ürün tipinin ve sınıfının belirlenmesi
 • Ürün tipine göre risk analizinin yapılması,
 • Ürünle ilgili harmonize standartların listesinin araştırılıp hazırlanması ,
 • Kararnamenin temel gereksinimlerinin karşılanması için gereken işlemlerin detaylarının hazırlanması
 • Ürünün tipine göre gerekiyor ise onaylı kuruluşlarca uygunluk testinin yaptırılması,
 • Ürünün teknik olarak açıklanması, kullanma talimatlarının düzenlenmesi
 • Uygunluk Beyannamesinin hazırlanması,
 • Ürünün genel planı (teknik çizimler,vb)